คุณภาพที่เราคัดสรร ประตูนิรภัย (Security Door) เพื่อติดตั้งสำหรับทุกห้องพักของโครงการ มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย, ป้องกันเสียง, ความร้อน และไฟได้เป็นอย่างดี